mindre kriminalitet med frp i regjering

Nå i juli hadde jeg en liten twitterdebatt med Kjetil Solvik-Olsen, nestleder i Framskrittspartiet. Debatten gjaldt denne artikkelen i VG, der Harald Tom Nesvik oppsummerer hva FrP har fått til i regjering. Det FrP har fått til inkluderer «Nylig kom det frem at i begynnelsen av 2014 har det vært flere tusen færre anmeldelser enn tilsvarende periode i fjor. Med andre ord blir det mindre kriminalitet med Frp i regjering.». Her er twitter-diskusjonen med Solvik-Olsen:

Twitter-debatt

Solvik-Olsen unnlater å svare direkte på spørsmålet mitt, antakelig fordi han vet at det bare er tull å påstå at FrP i regjering allerede har æren for mindre kriminalitet. Politiet, i rapporten som Nesvik viser til, har selvsagt betydelige forbehold til selve statistikken, f.eks. sier rapporten dette om økonomisk kriminalitet: «Omfanget av slike saker vil variere mye med andre kontrollinstansers innsats, og antall anmeldelser må ses i sammenheng med dette.» Svingninger fra år til år kan dessuten like godt skyldes tilfeldige forhold; det må gå en del år før man har en pålitelig trend.

Så hvorfor kan du ikke bare si det, Solvik-Olsen? For eksempel noe sånt «Litt prematurt å ta æren for mindre kriminalitet, kanskje, men vi mener vi gjør ting som vil synes på lengre sikt»? Det er fair nok, det.

Men la oss ta Nesvik på alvor, siden Solvik-Olsen nekter å innrømme at det han skrev, var tøys. La oss et øyeblikk ta utgangspunkt i at denne statistikken som Nesvik viser til, faktisk gir grunnlag for å si at FrP i regjering gir mindre kriminalitet. Hva finner vi ut da?

krim-statistikk 1.tertial 2012-2014

FrP i regjering har altså, i følge Harald Tom Nesvik, ført til «flere tusen færre anmeldelser», for det viser statistikken. Men den store nedgangen er fra 2012 til 2013, før FrP gikk i regjering. Da gikk lovbruddene ned med 4,3% totalt. Fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014, er reduksjonen bare 1,6 %. Og FrP satt i regjering under halvparten av den perioden. Hvis vi later som at disse tallene sier noe om innflytelsen FrP har på kriminalitet, er bildet altså at FrP faktisk har bremset en god utvikling som startet under den forrige regjeringen. Huff da!

Det er også interessant å se på de enkelte gruppene lovbrudd. Siden FrP i regjering etter Nesvik sin påstand gir utslag på kriminalitetsstatistikken, bør vi se hva slags kriminalitet det blir mer av og hva slags det blir mindre av. Da ser vi at det blir mindre økonomisk kriminalitet, vinningskriminalitet og vold. Bra jobba, FrP!

Imidlertid ser vi også at det blir mer seksualkriminalitet, mer narkotikakriminalitet og mer skadeverk. Sex, drugs & rock’n’roll? For ikke å snakke om miljøkriminalitet, som ikke er så mange saker, men som har gått opp ufattelige 190% fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014! Siden FrP etter eget utsagn påvirker kriminaliteten, får vi tro dette er resultatet av en villet politikk. Fy!

Hvilke andre saker har skjedd mens FrP satt i regjering? Første halvår 2013, altså under den rødgrønne regjeringen, ble totalt 3123 personer drept eller skadet i trafikken. Tilsvarende tall for første halvår 2014, med FrP i regjering, er 3621, en kraftig økning på nesten 16 %. For å bruke Harald Tom Nesviks ord og hans manglende grep om statistikk og årsakssammenhenger: «Med andre ord blir det farligere i trafikken med FrP i regjering.» Som samferdselsminister forventer jeg at Ketil Solvik-Olsen tar det hele og fulle ansvaret her.

Men jeg tror de fleste skjønner at det over bare er tull. Du kan ikke uten videre ta statistikk for en kort periode og trekke en slutning om at det skyldes regjeringen, enten du synes statistikken går riktig eller feil vei. Med mindre du faktisk tror at det Harald Tom Nesvik skriver i VG, også er sant. Men det gjør du jo ikke.

Eller hva, samferdselsminister?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *