A- og B-flyktninger

Regjeringen vil behandle krigsflyktninger med lovlig opphold dårligere enn andre flyktninger med lovlig opphold. Begrunnelsen er at den håper dette vil redusere innvandringen til Norge. Dette er et menneskesyn jeg ikke kan støtte – du kan ikke behandle en vilkårlig gruppe folk dårlig for avskrekke andre fra å komme hit.

I høringsnotatet om endringer i utlendingslovgivningen (Innstramninger II) ønsker regjeringen å innføre (eller gjeninnføre) et skille mellom dem som har krav på opphold fordi de er flyktninger etter flyktningkonvensjonen 1A og dem som har krav på opphold av andre grunner. (Kapittel 6.2 i høringsnotatet.)

I den første gruppen, la oss kalle dem «konvensjonsflyktninger» finner vi dem som har flyktet fordi de tilhører en spesiell etnisk eller sosial gruppe eller har en religion eller politisk oppfatning som gjør at de blir forfulgt i hjemlandet. I den andre gruppen, la oss kalle dem «krigsflyktninger», finner vi dem som har flyktet typisk fordi det er borgerkrig eller lovløse tilstander og de risikerer å bli drept, torturert e.l. hvis de drar tilbake.

Begge disse gruppene har krav på opphold, både etter nåværende lovverk og etter forslag til lovendringer. Etter dagens lovverk har de også like rettigheter, men i forslaget til lovendringer vil de få ulike rettigheter. Kun den første gruppen, «konvensjonsflyktninger», vil få oppholdstillatelse med flyktningstatus med regjeringens forslag, mens den andre gruppen, «krigsflyktninger», vil få rett til opphold uten å få flyktningstatus.

Ok. What’s the big deal, egentlig?

The big deal er at med flyktningstatus følger det en rekke rettigheter. Dette inkluderer bl.a. rett til pensjoner, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, overgangsstønad m.m. selv om de ikke har vært medlem i folketrygden eller fått pensjonspoeng like lenge som oss som er født i Norge. Dette er jo fornuftig nok – det er vanskelig å tjene opp folketrygdrettigheter i Norge når du bor i et annet land, men du vil ha like stort behov for økonomisk støtte som innfødte nordmenn i ulike situasjoner.

Og så foreslår regjeringen at den ene gruppen flyktninger skal få disse rettighetene, mens den andre ikke skal det. Ikke fordi den ene gruppen har mer eller mindre behov for det enn den andre. Ikke fordi den ene gruppen har fortjener det mer eller mindre enn den andre. Nei, regjeringen vil fjerne insentiver til innvandring. De peker på at andre land har et slikt skille mellom konvensjonsflyktninger og krigsflyktninger, og derfor bør Norge ha det også. Og da faller det en god del rettigheter bort for de som ikke er konvensjonsflyktninger, sånn helt teknisk. Uten en eneste vurdering av konsekvensene av dette for flyktningene, kun en vurdering av mulig effekt på innvandringen.

Regjeringen vil lage A- og B-flyktninger. De vil behandle enkeltmennesker dårligere i håp om å avskrekke andre flyktninger fra å forsøke å komme seg til Norge. De vil, som jeg tidligere har påpekt, behandle mennesker som midler og ikke som mål i seg selv.

Én sak er at dette savner enhver begrunnelse i forhold hos flyktningene eller deres behov. B-flyktningene har akkurat samme behov som A-flyktningene og som innfødte nordmenn til støtte og hjelp i ulike situasjoner. Hvis du har flyktet hit, fått oppholdstillatelse, har fått deg jobb og så blir du ufør – ja, så har du samme behov for hjelp enten du «bare» flyktet fra full borgerkrig eller du flyktet fra religiøs forfølgelse. Men oj – du er jo bare B-flyktning, du får klare deg selv.

En annen og viktig sak er at dette hindrer integrering av B-flyktningene. Både det å faktisk få mindre støtte og det å føle at man er mindre verdt enn A-flyktningene og innfødte nordmenn, vil fort gi en følelse av utenforskap til det norske samfunnet. Utenforskap er det stikk motsatte av integrering.

Og er det noe vi i alle fall trenger når det kommer flere flyktninger hit og dermed er flere som får opphold, så er det god integrering. Men regjeringen vil ofre integrering for å kanskje få mindre innvandring.

Begge disse punktene baserer seg på et verdisyn jeg ikke kan støtte. Ja, det er viktig å ha kontroll på innvandringen. Men det betyr ikke at det er lov å ta alle midler i bruk. Og spesifikt kan vi ikke behandle folk med lovlig opphold dårlig for å avskrekke andre fra å komme hit. Dét er ikke et Norge jeg vil ha.

Dette var ett punkt fra høringsnotatet – det skal komme fler. Følg med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *